Rotary Hattem-Heerde, 22 juni 2012

Het goede doel


Een deel van de opbrengst van het Uiterwaarden golftoernooi is bestemd voor COPAME. Dit is een non-profit, niet-gouvermentele organisatie in Santa Cruz do Sul, een stad in Zuid Brazilië.
Rotary Hattem Heerde is bij dit project betrokken via de Nederlander Dick Lambers. Hij is een van de leiders bij COPAME en is een vriend en studiegenoot is van een van onze Rotaryleden.

Kinderen


COPAME is gevestigd in een wijk waar veel armoede heerst en bestaat sinds de jaren '80 van de vorige eeuw.
COPAME vangt kinderen op, die lichamelijke en/of geestelijke problemen hebben. In veel gevallen gaat het weerskinderen of kinderen die door hun ouders zijn achtergelaten. Het gebeurt ook dat de kinderen via kinderraad of kinderrechter bij COPAME terecht komen.
Vaak zijn de kinderen mishandeld. En het gaat niet alleen om oudere kinderen maar ook om baby's en kleuters.

In totaal heeft COPAME sinds haar oprichting ongeveer 1750 kinderen onder haar hoede gehad, waarvan er inmiddels zo'n 1500 zijn ondergebracht bij mensen die goed voor hen zorgen. Ruim 100 van hen zijn via adoptie in Europa terecht gekomen.

COPAME heeft de beschikking over 5 gebouwen waar baby’s en kinderen tussen de 3 en 13 jaar worden opgevangen, verpleegd en onderwezen.
Deze gebouwen zijn gerealiseerd met donaties van een grote groep, voornamelijk buitenlandse, bedrijven en organisaties.
COPAME heeft ook ruimtes voor onderwijskundige, psychologische en psychotherapeutische diensten. De eigen bakkerij bakt ook voor de naburige gemeenschap en maakt daarbij zelfs een beetje winst.

Steun en giften


Hoewel COPAME een klein beetje financiële steun krijgt van de locale autoriteiten, zijn zij voor hun voortbestaan vooral afhankelijk van jaarlijkse steun en giften van bedrijven en organisaties.

Dat geld worden vooral besteed aan salarissen voor de ( voornamelijk) vrouwen die de kinderen dagelijks verzorgen.
Zaken als medische zorg, muziekonderwijs, opvoedprogramma's, psychologische begeleiding, orthodontisten en neurologie worden in hoofdzaak door vrijwilligers gegeven.

Laad- en personenvoertuig


Op dit moment heeft COPAME dringend behoefte aan de vervanging van een combi laad- en ersonenvoertuig. Hiermee worden de kinderen maar ook goederen vervoerd. Zo’n voertuig kost ongeveer $ 35.000,--. Dat is € 27.000,-

Rotaryclub Hattem-Heerde heeft, samen met de lokale Rotaryclub uit Santa Cruz do Sul besloten de gelden voor dit voertuig bij elkaar te brengen.